دانلود فیلم و سریال خارجی http://1000filma.mihanblog.com 2018-12-17T21:02:28+01:00 text/html 2018-12-09T16:36:20+01:00 1000filma.mihanblog.com . . فلزیاب ، طلایاب و گنج یاب http://1000filma.mihanblog.com/post/136 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p><a href="https://www.wikifelezyab.ir/%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8.html">فلزیاب</a> در ایران به عنوان یک کاوشگر زمینی طلا ، گنج و دفینه های زیرزمینی شناخته می شود اما باور غلطی که بسیاری از کاربران و اپراتور های فلزیابی دارند این است که فلزیاب تنها فلزیابی میکند و قادر به جستجوی طلا ندارد اما در چندین سال گذشته با پیشرفت فلزیاب ها این امکان را برای اپراتور های آماتور و حرفه ای ممکن کرده است که میتوانند با خرید دستگاه فلزیاب علاوه بر فلزیابی میتوانید <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">طلایابی</a> و را انجام دهید بنابرین شما نیازمند&nbsp;<a href="https://www.wikifelezyab.ir/">فلزیاب</a> ، <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">طلایاب</a> و <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">گنج یاب</a> می باشید</p> <h2 style="text-align:center"><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">تعمیر فلزیاب</a>&nbsp;|<a href="https://www.wikifelezyab.ir/">&nbsp;اجاره فلزیاب</a>&nbsp;| <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">ارتقاء فلزیاب</a> | <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">خرید فلزیاب شیراز</a></h2> <h2 style="text-align:center">09917579001</h2> <p><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">فلزیاب چیست</a>؟ فلزیاب وسیله ای است که با آن میتوانید به جستجو اجسام زیرخاک و به کاووش اجسام با ارزشزمینی پرداخت فلزیاب های به چند دسته تقسیم میشوند&nbsp;<strong><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">فلزیاب های صنعتی</a>&nbsp;</strong><strong><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">فلزیاب های نظامی</a>&nbsp;</strong><strong><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">فلزیاب حرفه ای</a>&nbsp;</strong><strong><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">فلزیاب سرگرمی</a>&nbsp;</strong>مورد استفاده قرار میگیرند.</p> <h2 style="text-align:center"><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">تعمیر فلزیاب</a>&nbsp;|<a href="https://www.wikifelezyab.ir/">&nbsp;اجاره فلزیاب</a>&nbsp;| <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">ارتقاء فلزیاب</a> | <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">خرید فلزیاب شیراز</a></h2> <h2 style="text-align:center">09917579001</h2> <p><strong>فلزیاب نظامی</strong>&nbsp;مصارف این فلزیاب ها در جنگ ها می باشد که بعنوان جستجوگر مین های زمینی بکار گرفته می شود و در عملیات های نجات می توان برای جستجو گلوله در بدن از فلزیاب های کاملا استاندارد استفاده کرد&nbsp;<strong>فلزیاب های صنعتی</strong>&nbsp;در مصارف جستجو لوله های زیر زمینی و مصارف راهبری استفاده میشود که علاوه بر این مصارف برای جستجو طلاها در اعماق بسیاز بالا نیز میتوان از آنها استفاده کرد&nbsp;<strong>فلزیاب های حرفه ای</strong>&nbsp;&nbsp;در مصارف شخصی بعنوان <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">جستجوگر گنج</a> ، دفینه و آثار و جستجو <a href="https://www.wikifelezyab.ir/category/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/">آثار و نشانه</a> نیاکان مورد استفاده قرار میگیرد&nbsp;<strong>فلزیاب های شخصی&nbsp;</strong>برای جستجو های تفریحی و ساحلی در اعماق بسیار پایین مورد استفاده قرار میگیرد.</p> <h2 style="text-align:center"><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">تعمیر فلزیاب</a>&nbsp;|<a href="https://www.wikifelezyab.ir/">&nbsp;اجاره فلزیاب</a>&nbsp;| <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">ارتقاء فلزیاب</a> | <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">خرید فلزیاب شیراز</a></h2> <h2 style="text-align:center">09917579001</h2> <p><a href="https://www.wikifelezyab.ir/"><strong>فلزیاب ارزان</strong></a>&nbsp;|&nbsp;<strong><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">فلزیاب حرفه ای</a>&nbsp;</strong>اگر قصد خرید فلزیاب حرفه ای دارید اما بودجه کافی جهت خرید فلزیاب با قیمت زیاد ندارید و یا قصد ندارید هزینه زیادی را جهت&nbsp;<strong>خرید فلزیاب</strong>&nbsp;کنید و میخواید با کمترین هزینه، بیشترین نتیجه را بگیرید دستگاه های&nbsp;<strong>فلزیاب</strong>&nbsp;،&nbsp;<strong>طلایاب</strong>&nbsp;و&nbsp;<strong>گنج یاب های ویکی فلزیاب</strong>&nbsp;<a href="https://www.wikifelezyab.ir/">نمایندگی&nbsp;فلزیاب تهران</a> و <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">نمایندگی فلزیاب شیراز</a> می تواند کمک زیادی به شما کند.</p> <h2 style="text-align:center"><a href="https://www.wikifelezyab.ir/">تعمیر فلزیاب</a>&nbsp;|<a href="https://www.wikifelezyab.ir/">&nbsp;اجاره فلزیاب</a>&nbsp;| <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">ارتقاء فلزیاب</a> | <a href="https://www.wikifelezyab.ir/">خرید فلزیاب شیراز</a></h2> <h2 style="text-align:center">09917579001</h2> <h2 style="text-align:center"><a href="https://www.wikifelezyab.ir/"><img alt="فلزیاب" src="https://www.wikifelezyab.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8.jpg" style="height:350px; width:350px"></a></h2> </div> text/html 2018-12-06T08:23:11+01:00 1000filma.mihanblog.com . . شناخت تیپ بدنی و برنامه بدنسازی اولین قدم شروع بدنسازی http://1000filma.mihanblog.com/post/135 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><h2 dir="auto" style="text-align:justify">تفاوت زن و مرد در بدنسازی</h2> <div class="im_message_text" dir="auto" style="text-align:justify">ذخیره انرژی بانوان کمتر از مردان و قدرت مطلق آنها نیز در حدود دو سوم آقایان است،اما بخش اصلی تفاوت موجود در انجام اعمال ورزشی بین مردان و زنان مربوط به تفاوت های ابعاد و ترکیبات بدن آنهاست. <p>&nbsp;</p> <p>ابعاد و ترکیبات بدن</p> <p>در مقایسه با مرد متوسط بزرگسال حدودا:<br> 1 هفت تا ده سانتی متر کوتاه تر<br> 2 در کل وزن بدن ده تا دوازده کیلوگرم سبک تر<br> 3 دارای پنج تا هشت کیلوگرم بافت چربی بیشتر<br> 4 دارای بیست تا سی کیلوگرم وزن بدون چربی کمتر(عمدتا ماهیچه،استخوان و اعضای بدن)میباشد.<br> به طور کلی این تفاوت ها مربوط به هر دو دسته مردان و زنان ورزشکار و غیر ورزشکار است.<br> با وجود اینکه تنومند ترین ورزشکاران زن به طور قابل توجهی از افراد هم سن و سال غیر ورزشی خود تنومند تر میباشند،لیکن هنوز دارای جثه ای در حدود مردان متوسط غیر ورزشی هستند.</p> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <h3 dir="auto" style="text-align:justify"><img alt="تفاوت زن و مرد در بدنسازی" class="aligncenter size-full wp-image-983" src="http://realfit.ir/wp-content/uploads/2018/10/تفاوت-زن-و-مرد-در-بدنسازی-۱.jpg" style="height:285px; width:430px"><br> چربی بدن در بدنسازی</h3> <div class="im_message_text" dir="auto" style="text-align:justify">تفاوت های مربوط به داشتن چربی در بانوان در ورزش های مختلف تظاهرات متفاوتی را ایجاد میکند.به طور مثال در ورزش شنا تفاوت های جنسی مربوط به ترکیب بدن زنان یک برتری برای آنها به حساب می آید،درحالی که در دوی سرعت،مردان دارای این برتری میباشند.در آب چربی بیشتر بدن زنان سبب کمتر به زیر آب رفتن آنها شده که در نتیجه منجر به کاهش میزان دفع انرژی در هر واحد از مسافت شنا میگردد.<br> به بیان ساده،زنانی که مسافتی برابر با مردان را شنا میکنند در هر واحد وزن خود به بیست درصد انرژی کمتری نیاز دارند.<br> در دویدن چربی اضافه بدن زنان ایجاد یک بار اضافی کرده و بر این اساس این موضوع مشابه دویدن در حال حمل یک کوله پشتی پر از آجر است.متخصصان و مربیان ریل فیت بهترین مشاور برای ارائه بهترین<strong><a href="http://realfit.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/" target="_blank"> برنامه بدنسازی </a></strong>بسته به تیپ بدنی شما میباشند</div> <h4 dir="auto" style="text-align:justify">تفاوت های احتمالی ساخت بدنی</h4> <div class="im_message_text" dir="auto" style="text-align:justify">زنان به طور متوسط دارای لگن خاصره ی عریض تر از مردان میباشند.<br> در دوها به ویژه دو سرعت این بدان معناست که زنان می باید لگن خاصره ی خود را بیشتر جابه جا کنند تا بتوانند مرکز ثقل بدن خود را در روی پای اتکا حفظ کنند.<br> در نتیجه،عضلات لگنی بیشتری درگیر شده و لذا کارایی مکانیکی را در هنگام دویدن کاهش میدهد.<br> در بدنسازی این موضوع تفاوت زیادی را ایجاد نمیکند و تنها در حین اجرای بعضی از حرکات باید به این تفاوت توجه بیشتری داشت،زیرا این موقعیت اناتومیکی در بعضی شرایط بانوان را مستعد آسیب دیدگی میسازد.</div> <h4 dir="auto" style="text-align:justify">هموگلوبین و خون</h4> <div class="im_message_text" dir="auto" style="text-align:justify">همانطور که میدانید،هموگلوبین ترکیبی است که در گلبول های قرمز خون موجود است و حمل بخش اعظم اکسیژن را از ریه ها به عضلات بر عهده دارد.<br> انجام تمرینات ورزشی محرکی است برای خون سازی زیرا نیاز بدن به مواد غذایی و اکسیژن افزایش پیدا میکند و در نتیجه بهترین راه حل مقابله با این مسئله افزایش میزان خون است و این خود باعث افزایش نیاز بدن به آهن و مواد غذایی لازم برای خون سازی میشود. <a href="http://realfit.ir" target="_blank"><strong>وبسایت ریل فیت</strong></a> یکی از بهترین منابع تشخیص تیپ بدنیتان میباشد<br> مقدار هموگلولین و حجم خون در زنان به طور طبیعی کمتر از مردان است،در زنان غیر ورزشکار نسبت به مردان غیر ورزشکار این مقدار 25 درصد و در زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار 10 درصد است.<br> همانطور که از ارقام بالا مشخص است ورزش باعث کاهش اختلاف این میزان کسر خون میشود اما به شرطی که ورزشکار از کمبود آهن و مواد غذایی که برای خون سازی هستند رنج نبرد و به عبارتی از تغذیه مناسبی برخوردار باشد.<br> به دلیل قاعدگی ماهانه،تعداد زیادی از بانوان دچار کم خونی هستند اما نباید قرص های آهن را خود سرانه مصرف کرد،زیرا کم خونی میتواند دلایل زیادی داشته باشد و یکی از آنها کمبود آهن است.<br> قبل از شروع تمرینات ورزشی با انجام آزمایش خون و مشورت پزشک مطمئن شوید که دچار کم خونی نیستید،زیرا فعالیت های ورزشی اگر ورزشکار از تغذیه خوبی برخوردار نباشد و در عین حال دچار کم خونی هم باشد باعث بروز و تشدید عوارض آن میشوند.</div> <div class="im_message_text" dir="auto" style="text-align:justify">برای دریافت مشاوره و <a href="http://realfit.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/" target="_blank"><strong>خرید برنامه بدنسازی</strong></a> از وبسایت ریل فیت بازدید بفرمایید</div> </div> <div class="modal-footer"> </div> text/html 2018-12-04T10:05:44+01:00 1000filma.mihanblog.com . . دستگاه‌ های فلزیاب طلایاب و گنج‌ یاب http://1000filma.mihanblog.com/post/134 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p><img alt="دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب و گنج‌ یاب" class="aligncenter size-full wp-image-2484" src="https://felezyabpersian.com/fa/wp-content/uploads/فلزیاب.jpg" style="height:500px; width:500px"></p> <p><strong>دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب و <a href="https://felezyabpersian.com/fa/">گنج‌ یاب</a></strong></p> <p>تکنولوژی دستگاه های طلایاب این روز ها بسیار در بین مردم شناخته شده است و هر کسی دوست دارد در مورد آن ها اطلاعاتی را کسب کند، در واقع این سیستم ها با استفاده از برنامه نویسی های کامپیوتری (نسخه های بروز و جدید تر) می توانند مختصات نسبی و یا حتی دقیق با استفاده از تکنولوژی های گران تر، اشیاء فلزی را قابل مشاهده نمایند.</p> <p>البته اشیائی که در اعماق زمین وجود دارند.</p> <p>البته در گذشته تنها با میدان مغناطیسی بسنده می کردند، اما حالا دیگر تکنولوژی توانسته قابلیت های تشخیص بهتری را در اختیار افراد قرار دهد.</p> <p><strong>تکنولوژی های <a href="https://felezyabpersian.com/fa/">فلزیاب</a> در زندگی انسان ها</strong></p> <p>حالا این دستگاه بیش از هر زمانی در زندگی ما مشاهده می شود، از استفاده آن ها در فرودگاه ها و گیت های عبور افراد که باید به طور دقیق تشخیص هایی را برای حمل فلزات داشته باشند تا یافتن گنج و طلا در معابد و سازه ها و امکان قدیمی و …</p> <p>فلزیاب ها انواع مختلفی دارند که از مهم ترین آن ها می توان به: gpr, tr, pi و در نهایت vlf.</p> <p><img alt="طلایاب" class="aligncenter size-full wp-image-2485" src="https://felezyabpersian.com/fa/wp-content/uploads/طلایاب.jpg" style="height:500px; width:500px"></p> <p><strong>انتخاب و خرید <a href="https://felezyabpersian.com/fa/">دستگاه فلزیاب</a> در کشور</strong></p> <p>شاید بسیاری فکر کنند که انتخاب و خرید این دستگاه ها در حال حاضر بسیار سخت و غیرممکن است، اما برای پاسخ به بخشی از این سوال باید گفت که واقعا چنین نیست. اگر یک مرکز معتبر بتواند برند های برتر فلزیاب را متناسب با نیازسنجی شما در اختیارتان قرار دهد قطعا کار آسان تر خواهد بود.</p> <p>بعلاوه این که به هیچ عنوان دستگاه فلزیاب بدی وجود ندارد، بلکه این محدوده مغناطیسی و همین طور قیمت است که مشخص می کند کیفیت دستگاه شما تا چه میزان بالا باشد.</p> <p>این دستگاه ها ممکن است در شرایطی که اپراتور آن ها فردی کاربلد و آشنا به تکنیک های لازم باشد، خیلی عملکرد بهتری را ارائه دهند.</p> <p><strong>انتخاب فلزیاب و <a href="https://felezyabpersian.com/fa/">طلایاب</a> متناسب با محدود کاری</strong></p> <p>هر چه تکنولوژی های این دستگاه ها پیشرفته تر باشد، نسخه های pi و tr قدرت تشخیص عمیق تر و همین طور دقیق تری دارند، در نتیجه برای فعالیت های حساس تر می توانند انتخاب بهتری باشند.</p> <p>قطعا استفاده از آن ها نیز نیازمند آماده سازی و آموزش های پیش از شروع فعالیت می باشد.</p> <p><img alt="" class="aligncenter wp-image-2486" src="https://felezyabpersian.com/fa/wp-content/uploads/گنج-یاب.jpg" style="height:500px; width:500px"></p> <p><strong><a href="https://felezyabpersian.com/">فلزیاب</a> گران یا ارزان؟</strong></p> <p>اما در نهایت نمی توان گران بودن یک فلزیاب و گنج یاب را به عنوان درجه یک بودن آن تشخیص داد، چون در داخل بازار کشور، قیمت ها بسیار متفاوت است. بهترین کار انتخاب از یک مرجع معتبر می باشد که اطلاعات دقیق را در اختیار شما قرار داده، نیازسنجی را به درستی انجام داده و در نهایت، دسترسی به نمایندگی برند های برتر توسط آن ها وجود داشته باشد.</p> <p><strong>دستگاه های تشخیص فلزات غیرآهنی</strong></p> <p>این دستگاه ها بیشترین تقاضا را در میان فلزیاب ها دارند و استفاده از آن ها برای یافتن فلزات غیر آهنی مانند: طلا، مس و … می باشد.</p> <p>ضمن این که ممکن است در آن ها از ویژگی های کاربردی برای میدان های مغناطیسی غیرشنونده که برای شناسایی طلا و مس، قلع و … است استفاده گردد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><strong>شرکت فلزیاب پرشین شما را در انتخاب بهترین دستگاه فلزیاب مورد نظر شما راهنمایی خواهد کرد.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong>تلفن های مشاوره و <a href="https://felezyabpersian.com/fa/">فروش فلزیاب</a></strong></p> <h2 style="text-align:center"><strong>09124555154</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09124551985</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09124554860</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09128558589</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09128554269</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09120946049</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09182946488</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09182578019</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09162422505</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09130246274</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09114332382</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>09114332384</strong></h2> <h2 style="text-align:center"><strong>www.felezyabpersian.com</strong></h2> </div> text/html 2018-11-21T11:46:40+01:00 1000filma.mihanblog.com . . چگونگی ثبت طرح صنعتی مزایا و حقوق ناشی از آن http://1000filma.mihanblog.com/post/133 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p style="text-align:justify">تعریف طرح صنعتی: به زبان ساده ترکیب اشکال، خطوط، رنگبندی، طرح به طوری ایجاد کننده یک محصول صنعتی متمایز از سایز فراورده ها باشد طرح صنعتی نام دارد.درواقع اولین و مهمترین قانون و اصل در ثبت طرح صنعتی جدید بودن آن طرح و پایه و اساس آن فراورده خلاقیت ذهنی شخص یا اشخاص میباشد.<a href="http://kardanargham.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%88-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86/" target="_blank"><strong>ثبت طرح صنعتی</strong></a> باعث میشود تا تمامی امتیازات بهره برداری و استفاده از یک کالا یا ظرف در اختیار شما باشد.</p> <p style="text-align:justify">مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی شخص حقیقی:<br> – کپی شناسنامه و کارت ملی مالک طرح صنعتی<br> – کپی شناسنامه و کارت ملی طراح طرح صنعتی<br> – ارسال نمونه کالا به صورت فیزیکی و یا عکس کاملا واضح و با کیفیت از شش زاویه مختلف<br> – آدرس و کد پستی محل</p> <p style="text-align:justify">مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی شخص حقوقی:<br> – روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت<br> – کپی شناسنامه و کارت ملی مالک و طراح طرح صنعتی<br> – ارسال نمونه کالا به صورت فیزیکی و یا عکس کاملا واضح و با کیفیت از شش زاویه مختلف<br> – آدرس و کد پستی محل</p> <p style="text-align:justify">نمونه گواهی طرح صنعتی :</p> <p style="text-align:justify"><img alt="گواهی ثبت طرح صنعتی" class="aligncenter lazyloaded size-full wp-image-3135" src="http://kardanargham.com/wp-content/uploads/2018/09/گواهی-ثبت-طرح-صنعتی.jpg" style="height:786px; width:600px"></p> <p style="text-align:justify">-مدت اعتبار طرح های صنعتی ۵ سال میباشد و مالک میتواند آنرا به مدت ۲ دوره ۵ ساله <a href="http://kardanargham.com/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/" target="_blank"><strong>تمدید طرح صنعتی</strong></a> نماید پس از اتمام این زمان مالک طرح صنعتی ۶ ماه فرصت تمدید طرح خود را دارد و درصورت عدم تمدید ابطال میگردد و همچنین دیرکرد در تمدید شامل جریمه میشود و به هزینه تمدید اضافه میشود -توجه نمایید که ثبت طرح صنعتی مدنظر خود را به هیچ عنوان افشا نکنید خصوصا بین رقبا و همکارانتان بعضا دیده شده که شخصی ظرفی خلاقانه و جدیدی را طراحی و یا وارد نموده ولی به علت عدم دقت کافی شخص دیگری آن را به نام خود به ثبت رسانده است. -درصورتی که قصد ثبت طرح صنعتی خود توسط یک موسسه ثبتی را دارید به شدت دقت کنید که موسسه انتخابی شما دارای گواهی نامه و مجوز های معتبر و سابقه قابل قبول باشد.</p> <p style="text-align:justify">مدت اعتبار طرح های صنعتی ۵ سال میباشد و مالک میتواند آنرا به مدت ۲ دوره ۵ ساله تمدید نماید پس از اتمام این زمان مالک طرح صنعتی ۶ ماه فرصت تمدید طرح خود را دارد و درصورت عدم تمدید ابطال میگردد و همچنین دیرکرد در تمدید شامل جریمه میشود و به هزینه تمدید اضافه میشود.</p> <p style="text-align:justify">یکی از <strong><a href="http://kardanargham.com/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/" target="_blank">مزایای ثبت طرح صنعتی</a> </strong>ترویج طرح های صنعتی و گسترش فروش اجناس تحت علایم تجاری و طرح های صنعتی , منجر گردید که کشورهای متعدد برای مراقبت محصولات خویش و جلوگیری از تجاوز سایر افراد به حقوق تاجران و صاحبان صنعت های , ضوابط بین المللی وضع کنند که علامت تجاری نه فقط در کشور آنها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد چون اجناس کارخانجات صرفا در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام جهان عرضه می شود و در صورتیکه کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد افراد به علامت مزبور عادت کرده و محصول مزبور را طلب میکنند .</p> <p style="text-align:justify">چنانچه بنا شود که افراد دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات کالا اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان افراد از آن محصول سلب شده نه تنها سازندگان آن ضرر میبینند بلکه مصرف کنندگان هم فریب خورده و افراد شیاد و فرصت طلب از آوازه طرحی سوء استفاده کرده و محصول بد را به جای فرآورده خوب تحویل می دهند . این مسئله مخصوصاَ در رابطه مواد دارویی و خوراکی و اسباب آرایش و پیرایش که با سلامت و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک میباشد . از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چندین دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس مشهور است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق شده اند . دولت ایران هم طبق ضابطه ۱۴ اسفند به‌این اتحادیه ملحق شده است .</p> <p style="text-align:justify">موسسه کاردان ارقام به عنوان رئیس انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با 27 سال سابقه درخشان در انجام تمامی امور ثبتی و حقوقی آماده خدمات رسانی در زمینه ثبت برند تضمینی، ثبت طرح صنعتی تضمینی به مشتریان عزیز میباشد</p> </div> text/html 2018-10-25T07:59:42+01:00 1000filma.mihanblog.com . . سامسونگ گلکسی j4 http://1000filma.mihanblog.com/post/131 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><div id="product-Review-wraper"> <div> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><a href="http://evomediashop.com/p/16747/Samsung-Galaxy-J4" id="" title=""><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">گلکسی سامسونگ </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">J4</span></a><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><a href="http://evomediashop.com/p/16747/Samsung-Galaxy-J4" id="" title=""> </a>با صفحه نمایش </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">HD</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> 5.5 اینچ، دوربین پشت 13 مگا پیکسل و گزینه های بیشتر به بازار عرضه شد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">سازنده تلفن هوشمند کره ای سامسونگ از عرضه یک گوشی اقتصادی جدید در سری </span>J<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> خود با عنوان </span>Samsung Galaxy J4<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، خبر داد. گوشی، هفته گذشته به بازار معرفی شد و حال مسیر خود را به هند، در پیش گرفته است. گوشی با قیمت آغازین 9.9990 </span>Rs<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> با خرید از خرده فروشان در کشور، در دسترس قرار گرفته است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">درحالیکه آن در بخش اقتصادی، جایگذاری شده است و نمی توان انتظار زیادی از یک گوشی بودجه ای و اقتصادی، داشت؛ </span>Galaxy J4<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> از منظر مشخصات خود، ناامیدکننده است. آن یک صفحه نمایش </span>16:9<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> ، با دوربین واحد در هر دو سمت جلو و پشت و بدون یک سنسور اثر انگشت دارد. این روزها، صفحه نمایش </span>18:9<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، تنظیمات دوربین دوگانه و سنسورهای اثر انگشت در بخش بودجه ای و اقتصادی، توجه بالایی را به خود جلب نموده اند. اخیرا، سامسونگ، چهار گوشی بودجه ای و در محدوده متوسط را در سری های </span>Galaxy J<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> و </span>Galaxy A<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، عرضه نموده است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">مشخصات و<a href="http://evomediashop.com/p/16747/Samsung-Galaxy-J4" id="" title=""> قیمت گوشی سامسونگ</a></span><a href="http://evomediashop.com/p/16747/Samsung-Galaxy-J4" id="" title=""> J4</a></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">گوشی samsung j4<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، بر روی اندروید 8.0 اورئو اجرا می شود و یک صفحه نمایش </span>HD Super AMOLED<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> 5.5 اینچی با رزولوشن </span>1280 x 720<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> پیکسل و یک نسبت دید </span>16:9<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> دارد. آن با دستگاه هایی همانند </span>Xiaomi Redmi Note 5, Realme 1<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> و سایر گوشی های عرضه شده اخیر که صفحه نمایش </span>18:9<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> دارند؛ رقابت خواهد کرد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><img alt="" src="https://images.samsung.com/is/image/samsung/my-galaxy-j4-j400-sm-j400fzkdxme-102525053?$PD_GALLERY_L_JPG$" style="height:230px; width:300px"></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">از منظر عملکرد، </span>Samsung Galaxy J4<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، قدرت </span>Exynos 7570 SoC<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> هشت هسته ای همراه با </span>Mali-T720 MP1 GPU<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> دارد. از منظر حافظه، دستگاه در دو متغیر حافظه داخلی </span>2GB RAM + 16GB<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> و حافظه داخلی </span>3GB RAM + 32GB<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> در دسترس است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">در بخش دوربین، </span>Samsung Galaxy J4<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، یک دوربین اولیه 13مگا پیکسلی با دیافراگم </span>f/1.9<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> و یک فلش </span>LED<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> دارد. در قسمت جلو، یک دوربین ثانویه 5 مگا پیکسلی با دیافراگم </span>f/2.2<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> و یک فلش </span>LED<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> دارد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">Samsung Galaxy J4<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، باتری با قدرت 3000 میلی آمپر ساعت است و گزینه قابلیت اتصال بر روی دستگاه شامل </span>4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، جک صوتی 3.5 میلی متری، </span>GPS<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> و رادیو </span>FM<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> می گردد. مشخصه های اضافی دستگاه شامل </span>Samsung Mall<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> و پشتیبانی نرم افزار دوگانه می شود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">مدیر واحد کسب و کار تلفن همراه سامسونگ هند، سامیت والیا با ابراز نظر بر روی عرضه این محصول، بیان نمود:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">"در سامسونگ، ما مرتبا در تلاش هستیم تا محصولات و خدماتی را ارائه نماییم که حقیقتا ارزش افزوده را به زندگی مشتریان ما می آورند. با 60 میلیون دستگاه </span>plus<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> که فروخته شده و در حال فروش هستند. سری </span><em><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Galaxy J</span></em><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">، معروف ترین سری گوشی هوشمند در هند، به دلیل نوآوری جذاب متمرکز بر دوره هزارساله می باشد. </span><em><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">G</span></em><em><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">alaxy J4</span></em><em><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> با مجموعه ای از نوآوری های جدید همانند مدیریت پیشرفته حافظه، فلش ال ای دی جلوی قابل</span></em><em><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> تنظیم و </span></em><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">فروشگاه سامسونگ بسته بندی می شود که آن را برای هزاره ها، جذاب می نماید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">رای ما</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">این یک گوشی قدرتمند از سامسونگ است؛ اگرچه نبود قابلیت ارتقای دوربین و باتری، چندان مطلوب نمی باشد. به هر جهت، صفحه راه اندازی شده مجدد، بسیار جذاب است و موجب تفاوت بزرگی در این گوشی می گردد- سامسونگ اکثر جعبه هایی که ما تمایل داریم در اینجا باشد را در اختیار دارد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">به خاطر</span></p> <ul><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">صفحه بزرگ</span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify">UI<span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"> جدید صاف</span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">قدرتمند</span></li></ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">مخالف با</span></p> <ul><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">عدم ارتقای دوربین</span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">همان سایز باتری</span></li></ul> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><a href="http://evomediashop.com/p/16747/Samsung-Galaxy-J4"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">منبع</span></a></p> </div> </div> </div> text/html 2018-10-14T21:15:46+01:00 1000filma.mihanblog.com . . گوشی نوکیا 7.1 http://1000filma.mihanblog.com/post/130 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ممکن است بگویید که </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><a href="http://evomediashop.com/p/19450/-Nokia-7-1"><span style="font-size:14.0pt">گوشی نوکیا 7.1</span></a></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> جانشین </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Nokia 7</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> با اندکی تفاوت در کیفیت ساخت </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">7 Plus'</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> و ویژگی‌های اضافه‌شده به‌منظور تقویت بسته‌ کامل است و نمی‌خواهید از حقیقت دور شوید.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Nokia 7.1</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> ممکن است همانند </span></span><u><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:blue">Nokia 7 Plus</span></span></span></u><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> یک دوربین دوگانه و صفحه قدبلند</span></span> <span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">داشته باشد، اما بااین‌وجود گوشی جدید یک گوشی کاملاً به‌روز نسبت به موارد قبلی است. این مدل یک پردازشگر سریع، یک </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">PureDisplay</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> با قابلیت </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">HDR</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> بزرگ‌تر، دوربین‌های بهتر، ساخت بهتر، طراحی مدرن باوجود مناسب بودن قیمت، دسترسی گسترده و تجربه </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Android One</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> دارد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">بسیار خب، در اینجا چیزهای جدید که درباره </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Nokia 7.1</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> وجود دارد ارائه می‌شود.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">مشخصات و &nbsp;</span></span></strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><a href="http://evomediashop.com/p/19450/-Nokia-7-1"><strong><span style="font-size:14.0pt">قیمت گوشی نوکیا 7.1</span></strong></a></span></span></p> <ul><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">بدنه: قاب آلومینیومی سری 6000 که از یک قطعه آلومینیومی واحد ساخته‌شده است. 159 گرم وزن.</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">صفحه: </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">PureDisplay</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، 84/5 اینچ، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">, 19:9 2280x1080 IPS LCD, 432 PPI</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> ، سازگار با </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">HDR10</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">دوربین عقب: 12 مگا پیکسل، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">f/1.8, 1.28µm</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> ، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">PDAF</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> اولیه، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">, 5MP B&amp;W f/2.4</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، حسگر عمق </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">µ</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">m</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> 12/1، ویدئو </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">p</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> 1080</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">دوربین جلو: 8 مگا پیکسل، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">f/2.0</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، زاویه باز 84 درجه، ویدئو </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">p</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> 1080</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">چیپ ست: </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">nm</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> 14، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">14nm Qualcomm Snapdragon 636</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> ، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Kryo 260</span></span> <span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">@ 1.6GHz) (4x Cortex-A73 @ 1.8GHz + 4x Cortex-A53</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">)، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Adreno 509</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">حافظه : 3/4 گیگابایت، حافظه 32/64 گیگابایت </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> میکرو </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">SD</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">( تا 400 گیگابایت)</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">OS</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">: اندروید </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">8.1</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، (بخشی از </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Android One</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در ماه نوامبر تا </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Android 9 Pie</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> به‌روزرسانی خواهد شد).</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">باتری: </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">3,060mAh</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> ، شارژ سریع 0-50% در عرض 30 دقیقه</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">اتصال: </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">4G</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، وای فای دو بانده </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wi-Fi 802.11ac</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> ، بلوتوث </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">5.0 aptX</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، جی‌پی‌اس / </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">GLONASS</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> ، وای فای مستقیم، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">NFC</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">, USB 2.0 Type-C</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> پایه هدفون 5/3 میلی‌متری</span></span></li><li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">متفرقه: حسگر اثرانگشت (در پشت)</span></span></li></ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">شرکت نوکیا به‌اندازه کافی تغییراتی در قسمت‌های داخلی </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><a href="http://evomediashop.com/p/19450/-Nokia-7-1">گوشی &nbsp;nokia 7.1</a></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ایجاد کرده است تا این گوشی را یک جانشین ارزشمند برای </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">7</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> تبدیل کند اما خارج گوشی نیز تا حد زیادی اصلاح‌شده است.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><img src="file:///C:Usersz5070AppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image002.jpg" style="height:347px; width:347px"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">هرکسی درباره ناچ جدید هیجان‌زده نمی‌شود، اما نمایشگر قدبلند به این معناست که </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Nokia 7.1</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> پخ‌های کوچک‌تری در طرفین دارد (در بالا و پایین بسیار کمتر است)، رزولوشن بیشتر و اندازه آن بزرگ‌تر است و همه این‌ها در یک گوشی جای گرفته است که اندکی بلندتر اما با همان عرض ساخته‌شده است.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">دوربین‌های جدید شاید بیشترین پیشرفت را روی </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Nokia 7.1</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> داشته‌اند. دوربین عقب برای نور کم بهتر تجهیز شده است، درحالی‌که حسگر 5 مگا پیکسل ثانویه حالت‌های عکس پرتره را به عکس‌برداری اضافه می‌کند. در جلو، یک </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">snapper</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> 8 مگا پیکسل با دید زاویه باز وجود دارد که نوید سلفی‌های دقیق‌تر نسبت به همتای 5 مگا پیکسل قدیمی را می‌دهد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">تنها جایی که </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Nokia 7.1</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در آن نوآوری نداشته است، باتری ساده </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">3,060mAh</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> آن است. این باتری توان زیادی برای کار نمایشگر تقریباً 6 اینچی ندارد و تنها </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">60mAh</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> از باتری </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Nokia 7</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> بیشتر است.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> text/html 2018-10-02T06:25:03+01:00 1000filma.mihanblog.com . . گوشی سامسونگ گلکسی نوت 9 http://1000filma.mihanblog.com/post/129 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;<strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">مشخصات و <a href="http://evomediashop.com/p/18684/Samsung-Galaxy-Note9"><span style="color:blue">قیمت گوشی سامسونگ نوت 9</span></a></span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> <strong>بدنه</strong>: قاب آلومینیومی، شیشه گوریلا 5 جلو و عقب؛ </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">IP68</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار تائید شده است. </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">161.9</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">x76.4x8.8</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> میلی‌متر، 201 گرم. رنگ نیمه سیاه، آبی اقیانوسی، مسی، بنفش اسطوخدوسی.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> <strong>صفحه‌نمایش</strong>: </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">6.4” </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Super AMOLED</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> «صفحه‌نمایش بی‌نهایت»، رزولوشن </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.960</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">x1440px</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> پیکسل، نسبت ابعاد </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">18.5:9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> (</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.06:1</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">)، </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">516</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ppi</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ سازگار با </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">HDR10</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> (بدون </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Dolby Vision</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">).</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">دوربین عقب</span></span></strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">: اصلی 12 مگا پیکسل، حس‌گر نوع </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">½.55</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> اینچ، دیافراگم </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">f/1.5-2.4</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، فاصله کانونی 26 میلی‌متر، پیکسل دوگانه </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">PDAF</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">OIS</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ دوربین ثانویه 12 مگا پیکسل، نوع حس‌گر </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1/3.4</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> اینچ، دیافراگم </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">f/2.4</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، فاصله کانونی </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">52</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">mm equiv</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، فوکوس خودکار، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">OIS</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ زوم </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">x</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2160</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">p/60fps</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، حرکت آهسته </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1080</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">p/240fps</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، ضبط ویدئویی بسیار آهسته </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">720</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">p/960fps</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> <strong>دوربین جلو:</strong> 8 مگا پیکسل، دیافراگم </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">f/1.7</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، فوکوس خودکار؛ ضبط ویدئو </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1440</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">p/30fps</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span> <strong><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">OS</span></span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">/نرم‌افزار:</span></span></strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> آندروید </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">8.1 </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Oreo</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ آزمایش سامسونگ 9.0؛ دستیار مجازی </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bixby</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ اتصال هوشمند، اتصال هوشمند صفحه اصلی.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> تراشه‌ها:</span></span></strong> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Qualcomm Snapdragon 845</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">: پردازنده هشت هسته‌ای (</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">4</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">x2.7GHz Kryo 385</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> طلایی و </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">7</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">GHz Kryo 385</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> نقره‌ای)، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Adreno 630 GPU</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">. </span></span> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Exynos 9810</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">: </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">CPU</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> هشت هسته‌ای (</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">4</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">x3rd-gen Mongoose 2.7GHz + 4xCortex-A55 1.8GHz</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">)، پردازنده گرافیکی </span></span> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Mali-G72 MP18</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> <strong>حافظه</strong>: </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">6/8</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> گیگابایت رم؛ 128/512 گیگابایت کارت حافظه؛ اسلات </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">microSD</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> برای کارت های تا 512 گیگابایت.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> <strong>باتری</strong>: 4000 میلی‌آمپر ساعت </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Li-Po</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> (مهر و موم شده)؛ شارژ سریع انطباقی (مشابه </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S7/S8/S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">)؛ پشتیبانی </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">QuickCharge 2.0</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ شارژ بی سیم </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">WPC(Qi)</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&amp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">PMA</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> <strong>قابلیت اتصال</strong>: تک سیم‌کارت، دو سیم‌کارت در بازار های خاص (اسلات ترکیبی)؛ </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">LTE-A</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، تجمع حامل 4 باند/5 باند، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Cat.18</span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">(</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.2</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Gbps/150Mbps</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">)؛ </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">USB</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> از نوع </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">C</span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> (</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">v3.1</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">)؛ </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wi-Fi a/b/g/n/ac MU-MIMO</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">GPS</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">GLONASS</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Beidou</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Galileo</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">NFC</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ بلوتوث 5.0</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">•</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> <strong>متفرقه</strong>: قلم </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> قلم فعال با بلوتوث با 4096 سطح فشار و کنترل چندرسانه‌ای؛ اثرانگشت/عنبیه/تشخیص چهره؛ بلندگوهای استریو تنظیم‌شده توسط </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">AKG</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">؛ جک 3.5 میلی‌متری؛ هدفون‌های </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">AKG</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> همراه؛ سازگاری با داک دکس</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">اگر می‌خواهید از پیکسل </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2 </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">xL</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> به یک نوت 9 ارتقا دهید، باید به نسخه اندروید تنزل یابید، نوت 9 با </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">8.1 </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Oreo</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> همراه است، هرچند یک پای در ساخت یقیناً استفاده‌شده است. همانند </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Qualcomm QuickCharges</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، نوت 9 هم منسوخ‌شده است که یک عامل دیگر به هم نخوردن معامله است، اما ارزش توجه را دارد. و ... به نظر می‌رسد برای همه ما، که می‌توانیم به شکایت قبل از باز شدن آن جعبه عالی فکر کنیم. </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">طراحی</span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><a href="http://evomediashop.com/p/18684/Samsung-Galaxy-Note9"><span style="color:blue">گوشی سامسونگ نوت 9</span></a></span></span></strong><strong> </strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ازنظر کلی زیبا نیست. چیزهای زیادی وجود دارد که باید در پشت آن قرار بگیرد و خیلی سخت است که ظاهری زیبا برای آن ساخت. </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">نوت 8 کمی منطقی‌تر بود اما قطعاً نمی‌شود آن را از برخی ابعاد با نوت9 مقایسه کرد مانند بردار خاموش اثرانگشت، یک موضوع نگران‌کننده سامسونگ که در گلکسی </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> به آن پرداخته‌شده است با آرایش دوربین عمودی و یک اثرانگشت خوان در زیر آن است. یک طرح متفاوت ازنوت 9 است-دوربین‌های ساید بای ساید در پشت هستند، فلش </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">LED</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> و حس‌گر ضربان قلب در سمت راست آن قرار دارد، حس‌گر اثرانگشت در طول بردار مرکزی زیر دوربین‌ها قرار دارد. چرا شبیه </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> نیست؟ قلم </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> فضایی را در کنار دارد، باتری نمی‌تواند به آن پهنی باشد و باید بلندتر از </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> باشد، ازاین‌رو حس‌گر را بالاتر می‌برد. یا حداقل ما این‌طور متوجه شدیم.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">در اینجا دو مورد است که اشتباه به نظر می‌رسد که تا حدی متغیر است. خوب شاید اشتباه هم نباشد، اما کمتر ایدئال است. شماره 1، دوربین اصلی تا حدودی از محور مرکزی محاسبه می‌شود- حدود یک میلی‌متر، اما قابل‌مشاهده است و افراد خاصی را جذب می‌کند (تعدادی از آن‌ها اینجا در </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">GSMArena HQ</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> هستند). متوجه شدیم که سامسونگ باهدف در مرکز قرار دادن پنجره دوربین/فلش/حس‌گر و قرار دادن المان‌ها درون آن است ولی هنوز این کار انجام‌نشده است.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">سپس مکان حس‌گر اثرانگشت یک‌بار دیگر در نظر گرفته می‌شود. این امر ممکن است ما را دچار تجزیه‌وتحلیل زیاد کند (که قبلاً اتفاق افتاده است(، اما هنوز هم کمی زیاد به نظر می‌رسد. ولی مانند نوت 8 ناراحت‌کننده و زیاد نیست اما هنوز هم ناخوشایند است. شما به استفاده از آن عادت کرده‌اید و واقعیت این است که از زیر آن را می‌کشید و نزدیک می‌کنید، به این معنا که دوست دارید آن را حس کنید و موبایل را قبل از لمس کردن و سیاه شدن دوربین باز</span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">کنید.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">اما ازآنجایی‌که ما باید (به‌طورکلی) صادق باشیم، این دوربین همچنین دوربین اصلی است که در نزدیکی حس‌گر قرار دارد، به‌جای تله فتوشایی که احتمالاً کمتر استفاده می‌شود، همانند </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ است. همیشه پاک کردن عدسی‌هایتان قبل از فیلم یک ایده خوب و مهم است، همان چیزی است که می‌خواهیم.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">بیش‌ازپیش، 6.4 اینچ </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Super AMOLED</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در مرکز قرار دارد و اکنون حتی بیشتر از قبل به مرکز آمده است. چانه به‌مراتب باریک‌تر شده است، پیشانی درواقع مشابه نوت 8 است، گوشی ازنظر فیزیکی باوجود افزایش جزئی در قطر صفحه‌نمایش کوتاه‌تر شده است.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">قاب پشتی هنوز هم مجموعه‌ای از حس‌گرها و چراغ‌ها و موارد بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد و مانند </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ آن را به نحوی پنهان‌تر از </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S8/Note8</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> می‌کند. هیچ گوشه پنهانی وجود ندارد </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;">–</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> درست در مرکز قرار دارد و همچنین مانند اسپیکر دو تا است. در سمت راست آن دوربین فیزیکی است که برای عکس گرفتن است و در کنار آن اسکنر عنبیه قرار دارد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">در سمت چپ گوشی حس‌گرهای نور محیطی به دنبال چراغ </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">IR</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> و وضعیت </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">RGB</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> برای </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">LED</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> قرار دارند. بنابراین هیچ صفحه‌نمایش همیشه روشن و هیچ وضعیت رندر برای </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">LED</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">های اضافی نیست و خوشحالیم که در این مورد سامسونگ با ماست. یک </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">LED</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> که فلش خود را از دست می‌دهد-گلکسی های محدوده متوسط با فلش‌های روبه‌جلو وجود دارند. </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">در کنارهای آن فلش‌هایی به ضخامت یک مو هستند و با پانل که به‌طور ناچیزی پهن‌تر شده‌اند، نوت 9 کمی پهن‌تر از مدل قدیمی شده است. از مقدار 1.6 میلی‌متر پهن‌تر صحبت می‌کنیم.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">قاب آلومینیومی دارای یک نگاه قوی‌تر و فنی‌تر است و احساس می‌کنید که </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Note8</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> و </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> +، با لبه‌های پخ جلو و عقب برجسته شده‌اند. قاب </span></span> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Note8</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در حال حاضر بر روی </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> رفته است، و قاب </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Note9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> نیز مات است، با لبه‌های پخ کمی شفاف‌تر. با استفاده از کولیس 3.5 میلی‌متر در کنار </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Note9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> و 3.0 میلی‌متر در </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Note8</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> را می‌خوانیم، بنابراین افزایش ضخامت فقط ذهنی نیست.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">دکمه </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Power</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در سمت راست کادر ، به‌طور مستقیم در مقابل فاصله بین دکمه </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bixby</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> (پایین) و دکمه تنظیم صدا در سمت چپ قرار دارد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">چندین تلاش برای گرفتن یک تصویر (توان+حجم پایین کلید کامبو) به‌احتمال‌زیاد به فراخوانی </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Bixby</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> منجر خواهد شد مگر اینکه شما از یکی دیگر از گلکسی های گران‌قیمت استفاده کنید. شما درنهایت این درس را یاد خواهید گرفت. برای آنچه ارزش دارد، تمام دکمه‌ها دقیقاً کلیک می‌کنند و تجربه خوبی دارند.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">مزیت سوپر </span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">AMOLED</span></span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> 6.4 اینچی</span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">با نگاهی به گذشته، اگر یک گلکسی با صفحه‌نمایش بزرگ بخواهید به دنبال نوت خواهید رفت. با معرفی سری‌های </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> و نسخه‌های نوع ادج و پلاس پیچیده‌تر شد-اندازه صفحه‌نمایش‌ها بین دو آرایش در یک فرایند که سال گذشته به اوج خود یعنی 6.2 اینچ و 6.3 اینچ در نوت 8 رسید متغیر هستند.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">در مقایسه محصولات این برند، امسال سامسونگ یک صفحه‌نمایش 6.4 اینچی در نوت 0.2-&gt;0.1 در کل قرار داد. این‌یک پانل سوپر </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">AMOLED</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> است که به‌طور طبیعی باکیفیت </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">QuadHD</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ با مشخصات شرکتی و نسبت ابعاد 18:5:9 است، بنابراین به‌صورت </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1,440x2,960px and 516ppi</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> مشخص می‌شود.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ما اوج وضوح 658</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">nits</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> را بر روی گلکسی نوت 9 در حالت خودکار اندازه‌گیری کردیم، اتفاقاً عدد مشابه گلکسی </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> است. این به‌اندازه کافی بهتر از </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">647</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">nits Note8</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> است و کمی بالاتر از </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">631</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">nits S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> + است. تمام سامسونگ‌های سال جاری در حدود </span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">370</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">nits</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در حالت دستی حرکت می‌کنند، درحالی‌که </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Note8</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> می‌تواند تا مقدار 412 نیت افزایش پیدا کند.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">آیفون می‌تواند میزان روشنایی بالاتر (</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">679</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">nits</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در آزمایش ما) نسبت به </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Note9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> به دست آورد و </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">LG G7 ThinQ</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در حالت بیرونی آن به 900</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">s</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> می‌رسد. بقیه رقابت پشت نوآوری نوت است، هرچند </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">LG V30</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> و </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Xperia XZ2</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در حال افزایش کیفیت هستند - برخلاف </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Pixel 2 XL</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Oppo Find X</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> و </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">OnePlus 6</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> در این مورد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">عددی که ما برای حداقل روشنایی تخمین زدیم 1.9 نیت است- برای حفاظت از چشم در شب عالی است. </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">هنگامی‌که زیر نور خورشید قرار می‌گیریم، در این بازار همگی این‌ها خوب هستند اما برخی از آن‌ها بهتر هستند. <strong><a href="http://evomediashop.com/p/18684/Samsung-Galaxy-Note9"><span style="color:blue">گوشی </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt" lang="EN-US"><span style="color:blue">Samsung note 9</span></span></a></strong>در دسته دوم اعلان یک کنتراست خوانش به‌صورت مجازی مشابه </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> قرار دارد، هردوی آن‌ها کمی کمتر از </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">S9</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> کوچکتر هستند. آیفون همچنان در بالای نمودار رقابت قرار دارد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> text/html 2018-10-01T19:51:00+01:00 1000filma.mihanblog.com . . مقاله علمی در خصوص پمپ آب http://1000filma.mihanblog.com/post/127 <p dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big><strong>سیستم</strong>&nbsp;<strong>پمپ</strong>&nbsp;<strong>آب</strong>&nbsp;<strong>مبتنی</strong>&nbsp;<strong>بر</strong>&nbsp;<strong>آبیاری</strong>&nbsp;<strong>کشاورزی</strong></big></span></p><h1 dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big>در&nbsp;این&nbsp;مقاله،&nbsp;عملیات&nbsp;و&nbsp;تجزیه&nbsp;و&nbsp;تحلیل&nbsp;سیستم&nbsp;<a href="http://rayanpump.ir/new/" rel="noopener" target="_blank"><strong>پمپ&nbsp;آب</strong></a>&nbsp;فتوولتائیک&nbsp;به&nbsp;طوردقیق&nbsp;مورد&nbsp;بررسی&nbsp;قرار&nbsp;می&nbsp;گیرد.&nbsp;کنترل&nbsp;کننده&nbsp;های&nbsp;قدرت&nbsp;الکترونیکی&nbsp;پمپ&nbsp;برایسیستم&nbsp;پمپاژ&nbsp;آب&nbsp;با&nbsp;استفاده&nbsp;از&nbsp;یک&nbsp;مبدل تقویت&nbsp;شده&nbsp;همراه&nbsp;با&nbsp;یک&nbsp;اینورتر&nbsp;و&nbsp;یکپمپ&nbsp;موتورالقایی&nbsp;طراحی&nbsp;و&nbsp;ساخته&nbsp;شد.&nbsp;سیستم&nbsp;پیشنهادی&nbsp;می&nbsp;تواند&nbsp;در&nbsp;کشاورزی&nbsp;تحت&nbsp;هیچ&nbsp;شرایط&nbsp;عملیاتی&nbsp;از&nbsp;طبیعت&nbsp;متنوعی&nbsp;از&nbsp;تابش&nbsp;خورشید&nbsp;و&nbsp;درجهحرارت استفاده&nbsp;شود.علاوه&nbsp;بر&nbsp;این،&nbsp;روش&nbsp;دقیق&nbsp;تجزیه&nbsp;و&nbsp;تحلیل&nbsp;و&nbsp;ویژگی&nbsp;هایشبیه&nbsp;سازی&nbsp;چنین&nbsp;سیستم&nbsp;پمپاژ&nbsp;آب&nbsp;نیز&nbsp;ارائه&nbsp;شده&nbsp;است.&nbsp;با&nbsp;توجه&nbsp;به&nbsp;کمبود&nbsp;سوختهای&nbsp;فسیلی،&nbsp;گرمایش&nbsp;جهانی&nbsp;و&nbsp;امنیت&nbsp;انرژی،&nbsp;سیستم&nbsp;پمپاژ&nbsp;پیشنهاد&nbsp;شده&nbsp;مبتنی&nbsp;برپیشنهاد&nbsp;می&nbsp;تواند&nbsp;نیازهای&nbsp;قابل&nbsp;توجهی&nbsp;از&nbsp;برق&nbsp;را&nbsp;برای&nbsp;بخش&nbsp;کشاورزی&nbsp;تامین کند.</big></span></h1><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big><strong>طراحی</strong>&nbsp;<strong>و</strong>&nbsp;<strong>تجزیه</strong>&nbsp;<strong>و</strong>&nbsp;<strong>تحلیل</strong>&nbsp;<strong>سیستم</strong>&nbsp;<strong>پمپ</strong>&nbsp;<strong>آب</strong>&nbsp;<strong>هیدرولیکی</strong></big></span></p><h2 dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big>سیستم&nbsp;پمپاژ&nbsp;فعلی&nbsp;برای&nbsp;کشاورزی&nbsp;با&nbsp;ولتاژ&nbsp;برق&nbsp;خانوار&nbsp;طراحی&nbsp;شده&nbsp;است،&nbsp;بنابراینهزینه&nbsp;برق&nbsp;به&nbsp;علت&nbsp;مصرف&nbsp;برق&nbsp;بیشتر&nbsp;افزایش&nbsp;می&nbsp;یابد.&nbsp;علاوه&nbsp;بر&nbsp;این،&nbsp;آب&nbsp;باید&nbsp;برایارتفاع&nbsp;های&nbsp;مختلف&nbsp;درختان&nbsp;و&nbsp;مکان&nbsp;های&nbsp;مختلف&nbsp;که&nbsp;از&nbsp;منبع&nbsp;آب&nbsp;فاصله&nbsp;دارند،&nbsp;تامینشود.&nbsp;پمپ&nbsp;آب&nbsp;موجود&nbsp;در&nbsp;آب&nbsp;می&nbsp;تواند&nbsp;آب&nbsp;را&nbsp;تا&nbsp;ارتفاع&nbsp;???&nbsp;متر&nbsp;پمپ&nbsp;کند،&nbsp;اما&nbsp;برایمنبع&nbsp;برق&nbsp;هزینه&nbsp;زیادی&nbsp;دارد.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><a href="http://rayanpump.ir/fa/8.html" rel="noopener" target="_blank"><strong>پمپ325</strong><strong></strong></a>&nbsp;یک&nbsp;پمپ&nbsp;آب&nbsp;مکانیکی&nbsp;است&nbsp;که&nbsp;برایکشاورزی&nbsp;استفاده&nbsp;می&nbsp;شود.&nbsp;این&nbsp;پمپ&nbsp;می&nbsp;تواند&nbsp;جایگزین&nbsp;خوبی&nbsp;برای&nbsp;پمپ&nbsp;آب&nbsp;هایفعلی&nbsp;در&nbsp;استفاده&nbsp;از&nbsp;کشاورزی&nbsp;باشد.&nbsp;<strong>&nbsp;<a href="http://rayanpump.ir/fa/6.html" rel="noopener" target="_blank">پمپ193</a><a href="http://rayanpump.ir/fa/6.html" rel="noopener" target="_blank"></a></strong>&nbsp;دارای&nbsp;توانایی&nbsp;پمپاژ&nbsp;آب&nbsp;با&nbsp;استفادهاز&nbsp;انرژی&nbsp;گرانشی&nbsp;یا&nbsp;انرژی&nbsp;جنبشی&nbsp;از&nbsp;طریق&nbsp;منبع&nbsp;جریان&nbsp;آب&nbsp;است.&nbsp;این&nbsp;پروژه&nbsp;باهدف&nbsp;تجزیه&nbsp;و&nbsp;تحلیل&nbsp;و&nbsp;توسعه&nbsp;پمپ&nbsp;آب&nbsp;رمپ&nbsp;به&nbsp;منظور&nbsp;رسیدن&nbsp;به&nbsp;قدرت&nbsp;پمپاژ&nbsp;بیشترتا&nbsp;ارتفاع&nbsp;?&nbsp;متر&nbsp;با&nbsp;هزینه&nbsp;عملیاتی&nbsp;کمتر&nbsp;است.&nbsp;این&nbsp;پمپ&nbsp;با&nbsp;استفاده&nbsp;از&nbsp;نرم&nbsp;افزارCATIA&nbsp;طراحی&nbsp;شده&nbsp;است&nbsp;و&nbsp;کار&nbsp;شبیه&nbsp;سازی&nbsp;با&nbsp;استفاده&nbsp;از&nbsp;نرم&nbsp;افزار&nbsp;ANSYS CFX&nbsp;برای&nbsp;اعتبارسنجی&nbsp;مفهوم&nbsp;کار&nbsp;انجام&nbsp;شده&nbsp;است.&nbsp;در&nbsp;این&nbsp;پمپ&nbsp;قدرت&nbsp;پمپاژ&nbsp;بابهترین&nbsp;طراحی&nbsp;به&nbsp;هدف&nbsp;?&nbsp;متر&nbsp;با&nbsp;بهره&nbsp;وری&nbsp;???&nbsp;و&nbsp;سرعت&nbsp;جریان&nbsp;?????&nbsp;لیتر&nbsp;دردقیقه&nbsp;رسیده&nbsp;است.&nbsp;نتایج&nbsp;این&nbsp;مطالعه&nbsp;نشان&nbsp;می&nbsp;دهد&nbsp;که&nbsp;قطر&nbsp;کمتری&nbsp;از&nbsp;محفظه&nbsp;فشار&nbsp;وسربار&nbsp;بالاتر,&nbsp;فشار&nbsp;بیشتری&nbsp;را&nbsp;ایجاد&nbsp;می&nbsp;کند.</big></span></h2><p dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big><a href="http://rayanpump.ir/new/%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%a2%d8%a8/" target="_blank"><img alt="پمپ آب" src="http://rayanpump.ir/new/wp-content/uploads/2018/10/پمپ-آب-1.jpg" style="height:301px; width:700px"></a></big></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big><strong>سیستم</strong>&nbsp;<strong>های</strong>&nbsp;<strong>پمپ</strong>&nbsp;<strong>آب</strong>&nbsp;<strong>برای</strong>&nbsp;<strong>آبیاری</strong>&nbsp;<strong>مدرن</strong></big></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big>آبیاری&nbsp;مدرن&nbsp;کشاورزی&nbsp;آثار&nbsp;پیچیده&nbsp;ای&nbsp;از&nbsp;مصرف&nbsp;انرژی&nbsp;پایدار،&nbsp;استفاده&nbsp;از&nbsp;آب،&nbsp;شرایطبازار&nbsp;و&nbsp;استفاده&nbsp;از&nbsp;تجربه&nbsp;و&nbsp;دانش&nbsp;برای&nbsp;اطمینان&nbsp;از&nbsp;بهترین&nbsp;طراحی&nbsp;برای&nbsp;برنامه&nbsp;های&nbsp;آبیاریاست.&nbsp;شناخت&nbsp;شیوه&nbsp;های&nbsp;گذشته،&nbsp;مسائل&nbsp;مربوط&nbsp;به&nbsp;آب&nbsp;و&nbsp;انرژی&nbsp;فعلی&nbsp;و&nbsp;پیشرفت&nbsp;درتکنولوژی&nbsp;پمپ&nbsp;آب،&nbsp;باعث&nbsp;ساخت&nbsp;سیستم&nbsp;های&nbsp;پمپاژ&nbsp;می&nbsp;شود&nbsp;که&nbsp;بهترین&nbsp;نیازهای&nbsp;کشاورزیمدرن&nbsp;را&nbsp;تامین&nbsp;می&nbsp;کند.&nbsp;بازار&nbsp;کشاورزی&nbsp;به&nbsp;سرعت&nbsp;در&nbsp;حال&nbsp;تغییر&nbsp;است&nbsp;و&nbsp;کشاورزان&nbsp;نمیتوانند&nbsp;بر&nbsp;تکنولوژی&nbsp;و&nbsp;شیوه&nbsp;های&nbsp;گذشته&nbsp;تکیه&nbsp;کنند.</big></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big>برای&nbsp;حفظ&nbsp;بهره&nbsp;وری&nbsp;و&nbsp;حفظ&nbsp;رقابت&nbsp;در&nbsp;بازار،&nbsp;کشاورزان&nbsp;باید&nbsp;روی&nbsp;سودآوری&nbsp;تمرکز&nbsp;کنندکه&nbsp;شامل&nbsp;بهینه&nbsp;سازی&nbsp;انرژی&nbsp;و&nbsp;استفاده&nbsp;بهتر&nbsp;از&nbsp;منابع&nbsp;آب&nbsp;است.&nbsp;پمپ&nbsp;نقش&nbsp;مهمی&nbsp;در&nbsp;ارائه&nbsp;راهحل&nbsp;های&nbsp;بهینه&nbsp;برای&nbsp;استفاده&nbsp;از&nbsp;انرژی&nbsp;و&nbsp;آب&nbsp;بازی&nbsp;می&nbsp;کند.</big></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:14px"><big>یک&nbsp;سیستم&nbsp;پمپ&nbsp;برای&nbsp;آبیاری&nbsp;امروز&nbsp;نه&nbsp;تنها&nbsp;در&nbsp;مورد&nbsp;پمپ&nbsp;هاست.&nbsp;بلکه&nbsp;متغیر&nbsp;سرعت،کنترل&nbsp;هوشمند&nbsp;و&nbsp;مدیریت&nbsp;از&nbsp;راه&nbsp;دور&nbsp;همه&nbsp;نیاز&nbsp;به&nbsp;یکپارچه&nbsp;سازی&nbsp;اجزای&nbsp;یک&nbsp;سیستم&nbsp;آبیاریدارند.</big></span></p><div id="15391790068297369"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/qdXvl?data[rnddiv]=15391790068297369&amp;data[responsive]=yes"></script></div><br> text/html 2018-09-26T17:44:08+01:00 1000filma.mihanblog.com . . قیمت پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما http://1000filma.mihanblog.com/post/126 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p><span style="font-size:48px">راپل</span></p> <p>شغل ترسناک <a href="https://pichorolpelaknama.com/about-rappel/"><span style="color:#e74c3c"><strong>راپل</strong></span></a> یکی از کارهایی است که خدمات بسیاری را به مردم میرساند.</p> <p>یکی از این کارهای مهم که میخواهیم راجب انها با شما صحبت کنیم <a href="https://pichorolpelaknama.com"><span style="color:#e74c3c"><strong>پیچ و رولپلاک نما با طناب</strong></span></a> است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:28px">اگر سنگ ریزش کند چه اتفاقی میوفتد؟</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>اگر سنگ از روی نما جدا شود یا روی زمین میوفتد و یا خدای ناکرده اتفاق بدی میوفتد.</p> <p>خطر مرگ و خطر خسارات بسیار سنگین در کمین نماهای سنگی میباشد.</p> <p>پیچ و رولپلاک کردن نما یکی از روش های مقاوم کردن سنگ به شمار می اید.</p> <p>این خدمات مهم با طناب انجام میشود که هم هزینه کمی دارد و هم وقت شما را کمتر میگیرد.</p> <p><a href="https://backority.ir/images/28602236.jpg"><img alt="قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما" src="https://backority.ir/images/28602236.jpg" style="height:391px; width:619px"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:26px">خیلی از دوستان اشنایان به ما میگویند که ایا نمیترسید؟؟</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>ما مطمعا از کار خود هستیم چون یکی از ایمن ترین کارها از نظر من میباشد..</p> <p>این گروه دارای مهارت لازم در ضمینه راپل است و کارکنان راپل کارانی ماهر و زبده هستند.</p> <p>این گروه با مهارت ویژه و بخصوص خود نمای ساختمان شما را پیچ و روپلاک می کند.</p> <p>تجربه در کنار بهترین ابزار آلات برای کار در ارتفاع و راپل را گرد هم آوردیم تا بهترین خدمات از نوع راپل را برای شما به ارمغان آوریم.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:26px">خدمات این گروه شامل چه کارهایی میشود؟</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>هر خدماتی که روی نما باشد ما با طناب انجام میدهیم.</p> <p>تمام ابزارهای ما ایمن میباشند.</p> <p>برای اطلاع از<a href="https://pichorolpelaknama.com"><span style="color:#e74c3c"><strong> قیمت پیچ و روپلاک سنگ نما</strong></span></a> تماس بگیرید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:48px">قیمت رولپلاک نمای ساختمان</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>برای خرید هر بسته از رولپلاک یک هزار تومان هزینه میکنیم که بهترین نوع رولپلاک برای بستن به پیچ های گالوانیزه است.</p> <p>پیچ ها وقتی چرخوانده میشود رولپلاک را به چالش میکشانند و این قضیه باعث میشود که رولپلاک خود را درون سیمان باز کند.</p> <p>رولپلاک که به سیمان گیر کرد دیگر راه برگشتی ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:26px">اسکوپ سنگ نما با طناب</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>این اسکوپ با سیم زدن پشت سنگ بسیار متفاوت است. اسکوپ سیمی مدت زمان باقی ماندنش روی نما و دوام انها 10 سال میباشد.</p> <p>اما اسکوپ کردن با پیچ و رولپلاک عمری است و طول ماندن انها مادام العمر است.</p> <p>در صورت بروز هرگونه مشکل برای سنگ های نمای خود در تمام نقاط استان تهران حتما با ما تماس بگیرید..</p> <p>اکثر مشکلات نما برای سنگ هایی است که روی ساختمان کار گذاشته شده است.این سنگ ها به طور طبیعی بعد از مدتی از روی نما ریزش میکنند..</p> <p>خیلی از امور اجرایی ما در استان تهران میباشد.این شهر با وجود ترافیک های زیادی که در مناطق مختلف دارد کار پیچ و رولپلاک ما را به دلیل رفت و امد و بازدیدهای متوالی در طول روز دچار اختلال میکند..</p> </div> text/html 2018-09-10T07:13:47+01:00 1000filma.mihanblog.com . . دنبال سایت حرفه ای هستید؟ چرا خودتون طراحی نکنید؟ http://1000filma.mihanblog.com/post/125 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p dir="RTL">اگر به شما بگوییم که شما می توانید یک سایت کاملا حرفه ای و اختصاصی را خودتان بدون دانش فنی با چند کلیک طراحی کنید باور میکنید؟ شاید در ابتدا به نظر شما غیر ممکن باشد ولی امروزه با کمک هوش مصنوعی خیلی از کارها امکان پذیر شده است؛ ماشین‌های خودران، تشخیص بیماری بدون نیاز به دکتر و ...</p> <p dir="RTL">در گذشته برای&nbsp;<a href="https://webzi.ir/">ساخت سایت</a>&nbsp;شما باید<strong>هزینه زیادی</strong>&nbsp;برای استخدام یک طراح سایت می‌پرداختید و&nbsp;<strong>ماه‌‌ها</strong>&nbsp;برای ساخته شدن سایتتان منتظر می‌ماندید و در نهایت ممکن بود سایتی<strong>نامناسب</strong>&nbsp;تحویل میگرفتید و شما در این پروسه، هزینه زیادی را از&nbsp;<strong>دست می‌دادید</strong>&nbsp;اما امروزه با کمک سایت ساز وبزی شما با پرداخت&nbsp;<strong>هزینه‌ای کم به&nbsp;</strong><strong>صورت</strong>&nbsp;<strong>آنی، دقیقا همان وب سایتی که میخواهید</strong>&nbsp;را تحویل می‌گیرید.</p> <p dir="RTL"><strong>درست کردن وب سایت توسط خودتان به سادگی درست کردن پازل</strong></p> <p dir="RTL">با استفاده از امکانات بینهایت سایت ساز وبزی شما می‌توانید به سادگی وب سایت خودتان را طراحی یا ظاهرش را تغییر دهید. برای&nbsp;<a href="https://webzi.ir/web-design">طراحی وب سایت</a>&nbsp;با وبزی شما نیاز به هیچ دانشی ندارید. درست مثل پازل شما هر قسمت را در<strong>جای مناسب قرار می‌دهید</strong>&nbsp;و سپس&nbsp;<strong>اندازه و ظاهر آن را با چند کلیک تعیین میکنید</strong>. به همه نشان دهید که شما هر کاری را می‌توانید انجام دهید. حتی اگر نیازی به وب سایت ندارید، وبزی مثل درست کردن پازل سرگرم‌کننده است و شما می‌توانید ۷ روز به صورت آزمایشی وبزی را امتحان نمایید.</p> <p dir="RTL"><strong>مدیریت وب سایت شما ساده‌تر از همیشه</strong></p> <p dir="RTL">اگر شما تا حالا به دلیل سخت بودن مدیریت سایت، از رقبای خوب عقب مانده‌اید و از ظرفیت فضای انلاین استفاده نکرده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنم سایت ساز وبزی را امتحان نمایید. مدیریت سایت، در وبزی نیاز به هیچ آموزش و زمانی برای یادگیری ندارد. محیط مدیریت سایت ساز وبزی به حدی ساده است که شاید در ابتدا نتوانید باور کنید. مگر می‌شود هر کاری را به سادگی با چند کلیک انجام داد؟!</p> <p dir="RTL">به علاوه تیم پشتیبانی وبزی همیشه در کنار شماست و مشتاقانه به سوالات شما پاسخ خواهند داد و در کمترین زمان مشکلات شما را حل خواهد کرد.&nbsp;<strong>تیم وبزی از ابتدای کار تا رسیدن به هدفتان شما را همراهی می‌کند&nbsp;</strong>.</p> <p dir="RTL"><strong>وبزی به شما کمک می‌کند تا به هدفتون برسید</strong></p> <p dir="RTL">مهمتر از اینکه سایت خودتان را چگونه میسازید، این است که چگونه به هدف خودتان خواهید رسید؟ مهم نیست هدف شما از ساخت سایت چیست؟ فروش محصولات؟ برندینگ؟ اشتراک گذاری افکارتون؟ شما هر هدفی داشته باشید، سایت ساز وبزی با کمک ابزار‌های گوناگون به شما کمک خواهد کرد تا&nbsp;<strong>در سریعترین زمان ممکن بتوانید کسب و کارخودتان را گسترش دهید.&nbsp;</strong><a href="https://webzi.ir/">سایت ساز وبزی</a>&nbsp;هر چیزی که نیاز دارید را در اختیارتان قرار خواهد داد: بهینه بودن وب سایت شما برای گوگل، باز شدن سایت شما سریعتر از رقبا، ابزارهای مارکتینگ و ...</p> <p dir="RTL"><strong>وبزی پیشرفته‌تر از نمونه‌های خارجی</strong></p> <p dir="RTL">وبزی نسبت به سایت ساز‌های خارجی مزایای متعددی دارد. شاید مهمترین دلیلی که همینک در ایران سایت ساز پیشرفته‌ای مثل وبزی را داریم، تکیه بر دانش بومی به دلیل تحریم‌ها باشد. مهمترین مزیت سایت ساز وبزی نسبت به رقبای خارجی به کار گیری هوش مصنوعی است. وبزی برای اولین بار این امکان را فراهم کرده است تا با کمک&nbsp;<strong>هوش مصنوعی</strong>&nbsp;سایتی که درست می‌کنید به صورت خودکار برای موبایل و تبلت هم طراحی شود. از دیگر مزایای مهم وبزی سرعت بالای سایت‌های ساخته شده با وبزی و امکانات پیشرفته تر است.</p> <p dir="RTL"><strong>ابتدا وب سایت خودتان را تحویل بگیرید و بعد پولش را پرداخت نمایید</strong></p> <p dir="RTL">سایت ساز وبزی شامل&nbsp;<strong>۷ روز استفاده رایگان</strong>&nbsp;می‌باشد. شما ابتدا می‌توانید سایت خودتان را با وبزی بسازید و در صورتی که سایت ساخته شده با وبزی از هر نظر برای شما بهترین بود، اقدام به خرید پکیج های سایت ساز نمایید.</p> </div> <div class="modal-footer"> </div> text/html 2018-08-21T11:45:29+01:00 1000filma.mihanblog.com . . بهترین فلزیاب چیست؟ http://1000filma.mihanblog.com/post/124 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><div class="modal-body" id="panel-modal3"> <p><u><span style="color:#000000">چندین نوع </span><a href="https://metaldetectorshop.ir"><span style="color:#000000">فلزیاب</span></a><span style="color:#000000"> وجود دارد. نه تنها نوع فلزیاب، بلکه شرایط زمین و جستجو و همچنین نوع اشیایی که مورد جستجو قرار میگیرند هم متفاوت هستند. این تفاوت ها منجر به تاکید بر ویژگی های مختلف در فلزیاب های مختلف میشود. لازم است که فلزیاب‌ درست را برای هر کاری پیدا کنید.</span></u></p> <p>ب<span style="color:#000000">ه عنوان مثال، یک اسکنر گنج (</span><a href="https://tiwametaldetectors.com"><span style="color:#000000">گنج‌یاب</span></a><span style="color:#000000">) برای پیدا کردن قطعات کوچک طلا در یک محیط معدنی غنی ایده آل نیست. در واقع، اسکنر گنج برای هدفهای بزرگتر ساخته شده است، نه برای قطعات کوچک فلزی در زمین. این امر به کاربر کمک می کند تا سیگنال های فریبنده را از قطعات کوچک فلز در سطح نادیده بگیرد. اسکنر </span><a href="https://metaldetectorshop.ir"><span style="color:#000000"><strong>گنج یاب</strong></span></a><span style="color:#000000"> برای پیدا کردن اهداف بزرگ دفن شده در عمق است. اسکنرهای گنج پیشرفته میتوانند شکافها و فلزات را نیز تشخیص دهند. با این حال نسبت به اشیاء کوچک حساسیت کمتری دارند. هدف فلزیاب‌ی گنج پیدا کردن اشیاء بزرگ است.</span></p> <p><span style="color:#000000">از طرف دیگر، </span><a href="https://tiwametaldetectors.com"><span style="color:#000000">طلایاب</span></a><span style="color:#000000">، به قطعات فلزی کوچکتر حساس است، و مخصوصا به طلا. اصول طراحی آن برای رسیدن به بالاترین حساسیت برای اجسام کوچکتر است. این دستگاه قادر به شناسایی تمام فلزات گرانبها و طلا است که فلزیاب‌ی گنج قادر به پیدا کردن آنها نیست.</span></p> <p><span style="color:#000000">از سوی دیگر، </span><a href="https://tiwametaldetectors.com"><span style="color:#000000">فلزیاب</span></a><span style="color:#000000"> های تک سکه و هابی نتایج بهتری در سطوحی با عمق متوسط دارند، و در جایی که سکه ها و اشیا فلزی پراکنده شده باشد بهتر کار میکنند (طلا، نقره، مس). برخی از مدل ها از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنند تا سازگاری بیشتری با ساختار معدنی خاک داشته باشد. آنها همچنین می توانند با کویل های مقاوم در برابر آب، در محیطهایی مثل دریا، روخانه و ساحل هم قابل استفاده باشند.بسیاری از کاربران از کار با آنها راضی هستند.</span></p> <p>با این وجود، سؤال دیگری ممکن است وجود داشته باشد:</p> <p><strong><span style="color:#000000">آیا </span><a href="https://tivametaldetector.ir"><span style="color:#000000">فلزیاب</span></a><span style="color:#000000"> ای وجود دارد که در یک مقوله‌ی واحد از همه “بهتر” باشد؟</span></strong></p> <p>مقایسه‌ی فلزیاب هایی که برای اهداف مختلف ساخته شده اند منصفانه نیست.</p> <p>فلزیاب های موجود در بازار با عمق، ثبات، اقتصاد، وزن، قیمت، پشتیبانی، ضمانت و نام تجاری مختلف ساخته شده اند. مشتری بر اساس این متغیرها انتخاب خودش را انجام میدهد و یکی از بهترین ها را برای نیازها و اولویت هایش انتخاب می کند.</p> <p style="text-align:center"><u><strong><span style="color:#000000">خبره ترین و حرفه‌ای ترین </span><a href="https://tiwametaldetectors.com"><span style="color:#000000">دستگاه فلزیاب</span></a><span style="color:#000000"> ایمیجراسکورپیون 6000</span></strong></u></p> <p><a href="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/DISKMETALDETECTOR.png"><img alt="گنج یاب تصویری اسکورپیون" class="aligncenter lazyloaded size-medium wp-image-4413" src="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/DISKMETALDETECTOR-350x245.png" style="float:left; height:245px; width:350px"></a></p> <p><strong>سیستم تصویربرداری 3بعدی</strong></p> <p><strong>تصویربرداری و آنالیز لایه‌های زمین به منظور شناسایی اهداف.</strong></p> <p><strong>دیسک سیم پیچ بیضی</strong></p> <p><strong>این دیسک مناسب شناسایی اهداف با عمق کمتر از 3 متر می‌باشد.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>طراحی جدید لوپ‌های بزرگ</strong></p> <p><strong>طراحی جدید لوپ جهت استفاده آسان‌تر</strong></p> <p><strong>این لوپ مناسب شناسایی اهداف با عمق بیشتر از 3 متر می‌باشد.</strong></p> <p><strong><a href="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/IMAGERSCORPION6000LOOP.png"><img alt="لوپ و دیسک فلزیاب تصویری" class="aligncenter lazyloaded size-medium wp-image-4416" src="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/IMAGERSCORPION6000LOOP-281x350.png" style="float:left; height:350px; width:281px" title="لوپ و دیسک فلزیاب تصویری ایمیجر اسکورپیون"></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>عملکرد چندگانه</strong></p> <p><strong>این دستگاه 2 نوع عملکرد ارائه کرده است.</strong></p> <p><strong>سمت راست دستگاه فلزیاب پی آی می‌باشد.</strong></p> <p><strong>سمت چپ دستگاه مغناطیسی می‌باشد.</strong></p> <p><strong>ردیابی دستی و اتوماتیک</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>سیستم مغناطیسی به هر 2 گزینه ردیابی مجهز شده است.</strong></p> <p><strong>با تنطیم اسکن دستی و اسکن اتوماتیک می‌توانید بین 2 گزینه را انتخاب کنید.</strong></p> <p><strong>ردیابی اسکن زنده و دخیره اسکن‌ها</strong></p> <p><strong>می‌توانید از حالت اسکن زنده استفاده کنید و همین‌طور اجازه دهید تصاویر گرفته شده در حافظه دستگاه دخیره شوند.<a href="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/IMAGERSCORPION6000.png"><img alt="بهترین گنج یاب فلزیاب تصویری" class="aligncenter lazyloaded size-medium wp-image-4414" src="https://tivametaldetector.ir/wp-content/uploads/IMAGERSCORPION6000-350x196.png" style="float:left; height:196px; width:350px"></a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لوپ قابل حمل</strong></p> <p><strong>لوپ‌های قابل حمل که می تواند به سادگی برای استفاده آماده کرد.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:center"><strong><u>برای خرید و <a href="https://tivametaldetector.ir/"><span style="color:#000000">فروش فلزیاب</span></a> ، طلایاب و گنج یاب تصویری با قیمت مناسب می توانید با شرکت فلزیاب تیوا تماس حاصل فرمایید.</u></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">www.tivametaldetector.ir</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">www.tiwametaldetectors.com</span></span></p> <p style="text-align:center"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt" lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">تلفن: 09123930991 و 09126931900</span></span></p> <p style="text-align:center"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt" lang="AR-SA"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">تلفن دفتر فروش: 02144064476</span></span></p> </div> </div> text/html 2018-08-13T04:57:19+01:00 1000filma.mihanblog.com . . ربات افزایش فالوور اینستاگرام چگونه کار می کند http://1000filma.mihanblog.com/post/123 <div class="modal-body" id="panel-modal3"><p dir="RTL" style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">شبکه اجتماعی اینستاگرام یکی از پرکاربرد ترین اپلیکیشن های در حال حاضر است. تعداد زیادی از کاربران این اپلیکیش را ، ما ایرانی ها تشکیل می دهیم و همین همه گیر بودن این نرم افزار فرصت مناسبی برای کسب و کار ها است تا با تبلیغات در این فضا ، خود را به میلیون ها نفر در سرتاسر ایران معرفی کنند. اما چگونه باید اقدام به افزایش فالوور اینستاگرام نمود و موفقیت در این فضا را تضمین کرد ؟</span></p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">بهترین روش افزایش فالوور اینستاگرام</span></h2> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">شبکه اجتماعی اینستاگرام ، یکی از پرکاربرد ترین اپلیکیشن هایی است که میزان استفاده زیادی در کشورمان دارد از همین رو ، اینستاگرام به فضایی مناسب برای تبلیغات تبدیل شده است و شما می توانید با صرف هزینه ای معقول ، کالا و خدمات خود را به هزاران نفر معرفی نمایید و بازخورد آنها را در همان روز مشاهده کنید. اما تبلیغات در اینستاگرام ، نیازمند داشتن فالوور بالا است تا کالا و خدمات شما فرصت دیده شدن توسط تعداد افراد زیادی را داشته باشید . اما بهینه ترین روش </span><a href="https://highfollower.com"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">افزایش فالوور اینستاگرام</span></a><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif"> چیست ؟</span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">روش های متعددی وجود دارد که شما می توانید از آنها استفاده کنید و فالوور اینستاگرام خود را افزایش دهید. ولی زمانی که شما نیاز به افزایش فروش و تبلیغ کسب و کار خود در اینستاگرام را دارید ، کیفیت فالوورهای شما بسیار بر میزان فروش و دیده شدن شما موثر است. </span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">روش های متنوع و مختلفی وجود دارد که شما قادرید فالوور های فیک با قیمت بسیار پایین خرید نمایید و به سرعت تعداد فالوور های خود را بالا ببرید ، اما این افزایش فالوور تنها در ظاهر صورت می گیرد و افزایشی در دیده شدن برند شما و افزایش لایک و کامنت های شما نخواد داشت. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">در حال حاضر روش های متوعی موجود دارد ، اما شما برای موفقیت در بازاریابی اینستاگرامی خود باید بهترین روش را انتخاب کنید تا بتوانید فالوور واقعی و ایرانی دریافت نمایید و همچنین فاکتور زمان و هزینه را نیز در نظر بگیرید.</span></p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">ربات افزایش فالوور اینستا</span>گرام</h2> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">اگر شما به دنبال خرید فالوور هدفمند باشید ، </span><a href="https://highfollower.com"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">ربات اینستاگرام</span></a><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif"> بهترین راهکار برای شما است. این ربات با قابلیت افزایش فالوور پیج اینستاگرام شما ، می تواند تحولی در کسب و کار اینستاگرامی شما ایجاد نماید و فروش شما را از طریق اینستاگرام دو چندان کند. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><img alt="" src="https://backority.ir/images/6471401.jpg" style="height:150px; width:800px"></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">توجه داشته باشید که افزایش فروش و توجه به پست های شما ، جز با فالوور واقعی انجام نمی پذیرد و فالوور فیک و غیر ایرانی برای پیج اینستاگرام شما هیچ فایده ای نخواهد داشت. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">امکانات جذاب بسیاری در این ربات قرار دارند که می توان چند مورد آن اشاره کرد :</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">ارسال دایرکت اتوماتیک : هاری فالوور قادر است تا پیام شما را به صورت خودکار برای کسانی که شما را فالو می کنند ارسال نماید </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">لایک اتوماتیک : شما می توانید این تنظیم را در ربات اینستاگرام انجام دهید تا به صورت خودکار پست اول کسانی که شما را فالو می کنند ، لایک شود. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">پست اتوماتیک : با استفاده از این ویژگی شما می توانید پست های اینستاگرامی خود را به صورت زمان بندی شده در سایت قرار دهید تا به صورت خودکار روی پیج اینستاگرام شما ارسال شود. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">خرید فالوور هدفمند ، روشی بر اساس علاقه کاربران</span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">ربات اینستاگرام یکی از قدیمی ترین فعالان در حوزه تبلیغات اینستاگرامی است. ربات اینستاگرام به صورت کاملا هدفمند اقدام به افزایش فالوور می نماید. شما در این روش افرادی را جذب خواهید کرد که علاقه مند به موضوع کاری شما هستند و پیش زمینه ای در راستای کسب و کار شما دارند. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">روند کار بدین صورت است که شما مشخص می نمایید چه کسانی و از چه منبعی برای شما فالو شوند. مثلا اگر شما صاحب یک رستوران در منطقه 1 تهران هستید ، می توانید پیج رستوران های فعال در منطقه 1 و مناطق نزدیک که دارای فالوور خوبی هستند را به ربات معرفی نمایید تا فالوور های شما از آن پیج ها جذب شوند. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">بدین صورت کسانیکه شما را فالو می کنند اولا در محدوده شما قرار دارند و همچنین نسبت به کسب و کار شما علاقه مند هستند. </span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">شما برای رشد در اینستاگرام باید از بهینه ترین روش استفاده نمایید تا بتوانید افزایش فالوور ایرانی در ایسنتاگرام را تجربه کنید و این افزایش فالوور واقعی را به صورت هدفمند انجام دهید. در این مطلب به شما بهینه ترین روش معرفی شده است تا با کمترین زمان و هزینه ای منطقی در اینستاگرام به موفقیت برسید. </span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA"><img alt="" src="https://backority.ir/images/3162503.jpg"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">ربات اینساگرام به شما در مدیریت پیج اینستاگرام کمک می کند.ویژگی های منحصر به فردی که همه در یک پنل جمع آوری شده اند شما را قادر می سازند تا به سادگی پیج اینستاگرام خود را مدیریت کنید و افزایش فالوور هدفمند را به انجام برسانید.</span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">ساختار کار این ربات به این صورت است که بعد از ثبت نام ، تنها کافی است تا پیج اینستاگرام خود را ثبت کنید و پیج های مشابه با زمینه کاری خودتان که دارای فالوور واقعی و لایک بالایی هستند را نیز به ربات معرفی کنید ، کار تمام است ! ربات اینستاگرام از شروع به جذب فالوور های پیج های معرفی شده برای پیج شما می کند. </span></p> <h2 style="text-align:right"><span style="font-family:IRANSansWeb(FaNum), serif">بهترین راه خرید فالوور اینستاگرام</span></h2> <p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">ابتدا به سایت مراجعه نمایید و در آن ثبت نام کنید. به محض اتمام ثبت نام و ثبت پیج اینستاگرامتان ،100 فالوور به شما به صورت رایگان داده خواهد شد و شما می توانید تمامی امکانات سیستم را به صورت نامحدود تست کنید. بعد از تست و اتمام فالوور های رایگانتان ، می توانید اقدام به </span><a href="https://highfollower.com/post/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85"><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif">خرید فالوور اینستاگرام</span></a><span style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif"> به تعداد دلخواه نمایید. </span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">شما می توانید همین حالا در سایت ثبت نام کنید و 100 فالوور رایگان هدیه بگیرید ، سپس در صورتی که امکانات ربات را تست کردید و آن را مناسب دیدید اقدام به خرید فالوور اینستاگرام نمایید.</span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">همچنین ویژگی جذاب دیگری که در ربات می توانید از ان بسیار بهره مند شوید ، ویژگی پست زمان بندی شده است.</span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">شما با استفاده از این ویژگی می توانید پست های خود را در یک روز در سایت وارد نمایید و آنها را برای ارسال در پیج خود زمان بندی کنید ، ربات به صورت خودکار در زمان تعیین شده توسط شما پست شما را منشر می نماید</span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA"><img alt="" src="https://backority.ir/images/2201602.jpg"></span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">همچنین امکانات رایگان بسیار زیادی در اختیار شما قرار خواهد گرفت ، یکی از هیجان انگیز ترین امکانات این ربات که به صورت رایگان در اختیار شما است ، ویزگی ارسال پست زمان بندی شده در اینستاگرام است. اگر شما زمان کافی برای ارسال پست روزانه در اینستاگرام را ندارید ، ربات این کار را برای شما به بهترین شکل انجام خواهد داد. کافی است در یک روز تمامی پست های مورد نظر را در سیستم وارد نمایید و تاریخ انتشار انها را برای ربات مشخص نمایید. سیستم به صورت خودکار در زمان تعیین شده توسط شما ، پست را در پیج اینستاگرام شما منتشر خواهد کرد. </span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">زمان ارسال پست را ندارید ؟ </span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">یکی دیگر از خدمات ربات ارسال پست اتوماتیک است. اگر زمان لازم برای ارسال پست در پیج اینستاگرام خود را ندارید تنها کمافی است در یک روز زمان بگذارید و پست های خود را در سایت وارد نمایید و آنها را زمان بندی کنید. سپس ربات به صورت خودکار پست ها را در زمان تعیین شده در پیج شما منتشر می نماید. با این ویژگی شما دیگر نگران زمان پست گذاری نیستید.</span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">لایک و دایرکت اتوماتیک </span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">از دیگر ویژگی های ربات اینستاگرام می توان به قابلیت دایرکت اتوماتیک اشاره کرد. با این ویزگی شما قادر هستید متن دلخواه خود را تنظیم کنید تا به افرادی که شما را فالو می کنند به صورت خودکار ارسال شود. </span></p> <p style="text-align:right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;IRANSansWeb(FaNum)&quot;,serif" lang="FA">همچنین می توانید ربات را جوری تنظیم کنید تا اولین پست افرادی که شما را فالو می کنند لایک کند تا توجه بیشتری را متوجه پیج خود کنید.</span></p> </div> text/html 2018-04-24T08:29:34+01:00 1000filma.mihanblog.com . . تنگ کردن واژن http://1000filma.mihanblog.com/post/122 <p style="text-align:right"><a href="http://jarahanbartar.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/Details.aspx?Shenase=1074">تنگ کردن واژن</a> یکی از روشهای جدید است که به لذت جنسی کمک میکند و خیلی از دختران و زنانی که به میل زیبایی جنسی خود اهمیت میدهند کاندید این عمل تنگی واژن هستند . دنبال یه جراح زنان خوب برای تنگ کردن واژن هستم . پزشکی که تنگی واژن را به خوبی انجام بدهد .&nbsp; لذت جنسی به عوامل مختلفی بستگی دارد که جدایی از بحث روحی و روانی شخص باید از لحاظ جسمانی هم زنان در امادگی به سر ببرد . تصور کنید شکل ظاهری واژن نامناسب و&nbsp; بدفرم است . این بدشکلی&nbsp; واژن قطعا در روحیه زن و مرد تاثیر بدی میگذارد . حال تصور کنید شکل ظاهری واژن مناسب و زیبا است و دارای شلی واژن نیست ، در این حال قطعا به میل جنسی زن کمک میکند . به همین منظور جراح زنان اقدام به عمل تنگ کردن واژن میکنند به همراه عمل تنگی زیبایی واژن &nbsp; . <a href="http://jarahanbartar.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/Details.aspx?Shenase=1074">عمل تنگ کردن واژن</a> امروزه به چند روش انجام میشود که در ادامه به شرح آنها می پردازیم:</p> <h3>&nbsp;</h3> <p style="text-align:right">تنگ کردن واژن با عمل جراحی</p> <p style="text-align:right">-تنگ کردن&nbsp; واژن با لیفت کردن</p> <p style="text-align:right">-تنگ کردن واژن با نخ مخصوص</p> <p style="text-align:right">سوالاتی که کاندید عمل تنگ کردن واژن باید از متخصص زنان بپرسد :</p> <ul><li dir="rtl" style="text-align:right">تنگ کردن واژن به صورت سرپایی هست؟ ایا بعد میتوانم به خانه بروم</li><li dir="rtl" style="text-align:right">هزینه عمل تنگ کردن واژن چقدر است ؟</li><li dir="rtl" style="text-align:right">عکس بعد از انجام عمل تنگ کردن واژن را می توانم ببینم ؟</li><li dir="rtl" style="text-align:right">لذت جنسی بعد از تنگ کردن واژن بیشتر میشود ؟؟</li><li dir="rtl" style="text-align:right">ایا بعد از تنگ کردن واژن می توانم حامله بشوم</li><li dir="rtl" style="text-align:right">هیجان جنسی من ، بعد از عمل تنگ کردن واژن بیشتر میشود ؟؟</li><li dir="rtl" style="text-align:right">آیا با انجام عمل تنگی واژن میزان تنگی اش به حالت قبل از ازدواج میرسد ؟</li></ul> <h2>روشهای مختلف تنگ کردن واژن</h2> <p style="text-align:right">- <a href="http://jarahanbartar.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/Details.aspx?Shenase=1074">تنگ کردن واژن با لیزر</a></p> <p style="text-align:right">در تنگ کردن با جراحی ، به صورت سرپایی است و افراد در مدت یک ساعت این کار رو انجام میدهند و شخص بعد از انجام عمل میتواند کارهای شخصی خودش را نیز انجام بدهد</p> <p style="text-align:right">در تنگ کردن با لیزر نیز به صورت سرپایی است و مدت زمان لیزر نهایت 20 دقیقه طول بکشد . ممکن است جلسات لیزر برای کسب نتیجه بهتر تکرار شود .</p> <p style="text-align:right">متخصصین زنان و جراح زنان در انجام &nbsp;این خدمات ، فارغ از صلاحیت و مدرکشان ، با بیماران و موارد گوناگون به شیوه های متفاوتی رفتار می کنند . سر فرصت با چند جراح مشاوره کنید و به یک نفر بسنده نکنید . درباره راههایی که میتوانید در پیش بگیرید و میزان وقت و هزینه ای که برای عمل زیبایی واژن باید صرف کنید با آنها مشورت کنید .</p> <p style="text-align:right">هزینه برای خیلی از مردم مسله مهمی است . با این حال نباید اجازه بدهید که بحث&nbsp; <a href="http://jarahanbartar.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/Details.aspx?Shenase=1074">هزینه عمل تنگ کردن واژن</a> و انتخاب جراح تاثیر بگذارد. خیلی از جراح زنان مشاوره رایگان برای عمل لابیاپلاستی دارند . زمان و هزینه ای برای مشاوره با یک جراح زنان صرف کنید در مقایسه با سرمایه گذاری برای درمان مورد نظرتان اصلا حساب نمی آید .</p> <p style="text-align:right">مشاوره برای اینکه متخصص مناسب را برای عمل تنگ کردن واژن مورد نظرتان بیابید و انتخاب کنید بسیار حیاتی است . مشاوره زمانی است که میتوانید شخصا با جراح زنان وقت بگذارید . و مدارک و آموزش و مهارت را در مورد عمل تنگی واژن که میخواهید انجام دهید بررسی کنید . پرسشهای مناسب را رودررو از جراح بپرسید . عکس افرادی را که قبلا همین عمل لابیاپلاستی را انجام داده اند ببینید . و ببینید ایا میتوانید به این جراح برای انجام عمل تنگی واژن با لیزر اعتماد کنید یا نه .</p> <p style="text-align:right">شل شدن واژن ممکن است به دلایل مختلف ایجاد شود. به یاد داشته باشید که کم‌تر کردن رابطه جنسی راه‌حل این مشکل نیست. شل شدن واژن به علت پارگی‌های طبیعی و کش آمدن دیواره‌های واژن است. به عنوان مثال، پس از زایمان، بافت‌های عضلانی پاره می‌شوند، و در صورتی که از مهبل (واژن) مراقبت نکنید، حالت کشسانی خود را از دست می‌دهد.</p> <p style="text-align:right">در مورد تنگی واژن باید گفت که واژن در افزایش سن دچار شلی و یا زشتی میشود .زایمان طبیعی نیز باعث افتادگی لب هیا واژن شده و نیاز به تنگ کردن واژن میباشند . عمل پرینورافی هم در جهت تنگ کردن واژن صورت میگیرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right">اکیدا توصیه میشود که کسانی که عمل تنگ کردن واژن انجام میدهند باید تا مدتی رابطه جنسی نداشته باشند.</p> <p style="text-align:right">در عمل تنگ کردن واژن سطح داخلی اندام تناسلی واژن به هم نزدیک شده و همچنین شکل ظاهری واژن زیبا تر میشود .کسانی که این عمل را انجام داده اند میتواند زایمان طبیعی هم داشته باشند . اما ممکن هست به تنگی واژن شان ضربه وارد شود. یکی از مهم ترین موارد تنگی واژن این است که افراد ترس از درد بعد از عمل دارند . باید بدانند که درد این عمل بسیار ناچیز است و با خوردن مسکن برطرف میشود .</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align:right">فایده تنگ کردن واژن بر روی واژن چیست ؟</p> <p dir="RTL">تحلیل رفتن واژن و شل شدن لب ها ، در هر صورت برای واژن اتفاق می افتد . بنابراین اگر واژن را تحریک نکنید و جریان خون را به این منطقه افزایش ندهید بافت و عضلات این ناحیه تغییر می کند .</p> <p dir="RTL">ایجاد جریان خون در ناحیه تناسلی با برقرار کردن رابطه جنسی، برای شاداب نگاه داشتن واژن بسیار مهم است، مراقب باشید که با افزایش سن از تحریک و فعالیت جنسی غافل نشوید. و البته همانطور که قبلا گفته شد تنگ کردن واژن برای افزایش میل جنسی بسیار مهم است .</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p><span dir="RTL">عمل تنگ کردن واژن مزایای دیگری هم دارد و شما باید توجه به این نکته داشته باشید که </span><span dir="RTL">نگران بارداری نباشید، مایع منی تخلیه شده در داخل واژن خود اثر ضد پیری برای مخاط واژن دارد و این به دلیل هورمون ها، اسیدهای چرب و ترکیبات ضد الت</span></p> <p><span dir="RTL">در خانمها بعد از رابطه جنسی زیاد و یا زایمان طبیعی مجرای جنسی یا واژن تغییر اندازه می دهد و اصطلاحا می گویند واژن گشاد شده است. </span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-03-17T21:39:33+01:00 1000filma.mihanblog.com . . درب ضد سرقت چیست؟ http://1000filma.mihanblog.com/post/121 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود</span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-01-19T08:59:16+01:00 1000filma.mihanblog.com . . دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی http://1000filma.mihanblog.com/post/120 <div class="irc_mimg irc_hic iAWsH6hQ5MsY-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iAWsH6hQ5MsY-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://mbfilm.ir/wp-content/uploads/2016/01/Universal-Soldier-4.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="相關圖片" width="369" height="488"></span></div><div align="center"><br>دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی دانلود رایگان فیلم سرباز جهانی ۴ با دوبله فارسی <br></div>